Záverečná správa

(nutné vyplniť minimálne mesto, kde sa akcia konala, resp. čo najpresnejšie určiť polohu napríklad tábora-GPS, najbližšia obec, ...):

rozpíšte prosím cieľ podujatia na max. 1.200 znakov vrátane medzier. V tejto časti prosím opíšte aké ciele sledujete a chcete dosiahnuť prostredníctvom podujatia, napr. plnenie úloh zo skautského chodníka, precvičovanie si skautskej praxe, plnenie odboriek...
Napríklad:
- aplikovanie poznatkov získaných počas celoročnej systematickej práce do praxe.
- atraktívne a zmysluplné trávenie voľného času počas prázdnin.
- spoločné zážitky a zábava, upevnenie pocitu spolupatričnosti.
- podpora vzájomných vzťahov.
- vyvrcholenie celoročnej etapovej hry spojené s odmeňovaním.
- všestranný rozvoj zručností
- skautská prax, sociálne zručnosti, podpora komunikácie a spolupráce medzi účastníkmi tábora, rozvoj tvorivosti, intelektuálny rozvoj a rozvoj osobnosti, podpora hodnôt, zlepšenie fyzickej kondície a manuálnych zručností.
- podpora samostatnosti a zodpovednosti.
- upevnenie vzťahu k prírode - naučiť sa žiť v nej niekoľko dní v súlade s ňou.
- naučenie sa nových vecí hravou formou, pomocou súťaží, hier a rôznych aktivít.
- oddych a motivácia do ďalšej činnosti.
- starostlivosť o dobrovoľníkov (vedúcich skupín detí), odmena po celoročnej práci.
- spoznanie časti Slovenska, jej prírody, života a tradícií.

prosím rozpíšte program a zhodnotenie akcie na max. 1.500 znakov vrátane medzier. Snažte sa zrealizovaný program dostatočne opísať, nielen jednou vetou – podarilo sa nám splniť všetky stanovené ciele a deti boli spokojné. Takýto opis je nedostatočný. Treba rozpísať akými konkrétnymi aktivitami sa vám podarilo naplniť stanovené ciele, ako prebiehali, čo boli silné a slabé stránky programu...

  
Hore
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework