lezec

Odborka sa musí robiť za prítomnosti skúseného dospelého horolezca.

Zelený stupeň

 1. Svojej družine som ukázal a vysvetlil aspoň 12 súčastí výstroja používanej pri lezení. 
 2. Nacvičil som si viazanie týchto uzlov: osmičkový uzol, dvojitý osmičkový uzol, lodná slučka, polovičná lodná slučka, Prusíkov uzol, ambulančný uzol, škotový uzol a vysvetlil ich použitie. 
 3. Na výprave som družine ukázal, ako sa robí štand a ako sa zlaňuje cez osmu. 
 4. Spolu s vodcom na výprave som ukázal družine na mnou vybranej stene (obtiažnosť min. 4 alebo 4+) základné pravidlá lezenia (stačí ako druholezec). Ukázal som aj, ako istím prvolezca na zemi i v skale na štande.  
 5. Zúčastnil som sa aspoň troch výprav, kde sa využívala horolezecká technika a aktívne som sa do akcie zapojil. 
 6. Postavil som jednoduchú lanovú prekážku (prípadne aj s pomocou kamaráta). 
 7. Ukázal som družine prvú pomoc pri zraneniach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri lezení.

Červený stupeň

Na získanie červeného stupňa je potrebné získať zelený stupeň tejto odborky.

 1. Kamarátovi som vysvetlil a predstavil základy lezenia. Na skale som ho viedol, učil, istil atď. 
 2. Družine som predviedol a vysvetlil techniku zlaňovania (minimálne 15 metrov). Lano som sám pripravil.  
 3. Zmapoval som možnosti lezenia v mojom okolí. Väčšinu miest som vyskúšal. 
 4. Postavil som náročnejšiu lanovú dráhu a zaisťoval som na nej bezpečnosť. 
 5. Poznám, aké nebezpečenstvá sa môžu v horách vyskytnúť a ako sa proti nim chrániť, resp. čo robiť v rôznych situáciách. Svoje poznatky som prezentoval (článkom v oddielovom alebo zborovom časopise, na horolezeckom večere, na družinovke či oddielovke...). 
 6. Zúčastnil som sa lezeckej výpravy v zahraničí alebo doma (vysokohorská turistika, skalné lezenie, lezenie v ľade...).  
 7. Vyprusíkoval alebo vyžumaroval som na voľne visiacom lane. 
 8. Venoval som sa vysokohorskej turistike. 
 9. Preštudoval som niekoľko titulov odbornej literatúry k tejto odborke, z toho aspoň jednu o bezpečnosti lezenia.