atlet

Zelený stupeň

 1. Dva mesiace som dvakrát do týždňa behával 3 km.  
 2. Za dva mesiace tréningu som sa výrazne zlepšil v skoku do diaľky.  
 3. Na športovej akcii som naučil členov oddielu atletickú abecedu. 
 4. Pre zlepšenie svojich výkonov som dvakrát do týždňa cvičil a posilňoval som ruky, brucho, nohy (odporúčané cviky: kliky, skracovačky, squaty). 
 5. Do atletického denníka som si zapisoval svoje výkony a zlepšenia. Po každom výkone som si tiež odmeral a zapísal tep srdca, pozoroval som zmeny vo výkone srdca. 
 6. V TV som sledoval aspoň jedno svetové atletické podujatie. Do časopisu som urobil reportáž o aktuálnych víťazoch a ich výkonoch v disciplíne, ktorá ma zaujíma.

Červený stupeň

 1. V lese som si našiel náročnejšiu bežeckú trať aj s výstupmi a prevýšeniami. Tri mesiace som na tejto trati behával 1 krát do týždňa 30 minút v kuse. 
 2. Tri mesiace som (okrem bodu 1.) raz do týždňa behával 30 minút fartlekovým behom (striedanie šprintu a poklusu, napr. po 200 m). 
 3. Zameral som sa na jednu atletickú disciplínu, v ktorej som tri mesiace sledoval svoje zlepšenia.  
 4. Zorganizoval som oddielové preteky na 80 m (aj s rozbehmi, semifinále a finále). Zobral som si na starosti aj meranie časov a vyhodnotenie výsledkov v rôznych kategóriách (muži, ženy, mladší a starší, družiny...) 
 5. Na "slepej mape" ľudského tela som popísal základné svalstvo (ruky, nohy, chrbát, brucho a zadok). Pomenovanie svalov ovládam aj v latinčine. 
 6. Preskúmal som život, športovú kariéru a výkony jedného vybraného atléta. V profilovom článku o tomto športovcovi som sa snažil zamyslieť aj nad tým, čím ma tento športovec môže motivovať, byť pre mňa vzorom. 
 7. Ak to bolo možné, zúčastnil som sa jedného orientačného behu.