odborka-kolednik

Zelený stupeň

1. Poznám minimálne 5 kolied, viem ich zaspievať a viem čo symbolizujú.

2. Zúčastnil som sa jasličkovej slávnosti.

3. Viem povedať, aké postavy predstavujú koledníci a podľa čoho ich rozoznať. Sám, alebo s pomocou rodiča prichystám, alebo si vyrobím kostým koledníka.

4. Odprezentujem svoj kostým a koledy počas oddielových Vianoc (príp. vianočnej oddielovky), či cez vianočné obdobie doma pre rodinou.

5. Počas Vianoc chodím v skupinke s ostatnými koledníkmi roznášať radosť ľuďom v mojom okolí.

6. Viem ako kedysi vyzeralo koledovanie v regióne (obci), kde žijem. Zistím, aké tu bývali obrady a Vianočné zvyky.

7. Naučím ďalšie vĺčatá, či skautov aspoň jednu koledu.

8. Mám svoj spevník, príp. nahrávky s koledami.

Počas Vianoc sa chodieva s jasličkami najmä na slovenskom vidieku od domu do domu a vystúpením, koledovaním sa pripomínajú staré zvyky a obyčaje vzťahujúce sa na vianočné obdobie. Oživte staré tradície a spoločne s družinou si môžete spraviť odborku Koledník