odborka-skialpinista

Zelený stupeň

1. Svojej družine som predstavil základnú skialpinistickú výstroj a vysvetlil jej význam: Skialpové lyžiarky, Skialpové viazanie, Skialpové lyže, Stúpacie pásy, Polohovacie palice, Lavínová sonda, Lavínová lopatka, Lavínový vyhľadávač, plus ak máš tak, Mačky, Cepín, Stúpacie železá, ABS batoh.

2. Viem sa správne zbaliť na skialpinistickú túru, poznám aké oblečenie je vhodné na šliapanie a na lyžovanie.

3. Naučil som sa správne starať o lyže, viem ich na voskovať, nabrúsiť hrany, nastaviť viazanie na lyžiarku.

4. Na zimnom výlete som ukázal družine pohyb do kopca a otáčanie v svahu pri stúpaní na skialpových lyžiach.

5. Viem si správne zbaliť a očistiť stúpacie pásy, tak aby som si ich mohol ešte dvakrát nasadiť na lyže počas túry. (Inak povedané, aby lepidlo na pásoch lepilo, aj keď si ich dám dolu z lyží)

6. Ovládam základné techniky lyžovania v neupravenom teréne. Poznám ako sa lyžuje v ťažkom (mokrom) snehu a v suchom (prašan).

7. Poznám stupnicu lavínového nebezpečenstva, viem aké sklony svahov sú bezpečné pri danom stupni a pred túrou sa informujem o aktuálnej lavínovej situácii.

8. Viem určiť sklon svahu pomocou lyžiarskych paličiek.

9. Pri zjazde dolu dodržiavam bezpečné rozostupy a mám na hlave prilbu.

10. Zúčastnil som sa aspoň troch skialpinistických výletov.

Červený stupeň

1. Viem vysvetliť a nájsť útvary v teréne: Hrebeň, Chrbát, Rebro, Žľab, Kuloár, Lavínový kotol, Mulda, Prevej, Vankúš, Klin, Splaz, Exponovaný terén, Náveterná a Záveterná strana, Hranica lesa

2. Ovládam základne vedomosti o lavínach. Viem vysvetliť rozdelenie lavín: podľa tvaru odtrhu,  sklznej plochy, formy pohybu, vlhkosti snehu, tvaru dráhy.

3. Poznám faktory ktoré zväčšujú a zmenšujú lavínové nebezpečenstvo: počasie, terén, účastníci.

4. Viem a ovládam metódy na plánovanie túr: Rozšírená Munterova schéma 3x3 a Redukčná Munterova metóda.

5. Naplánoval som kompletne skialpovú túru a zobral som do úvahy: lavínové správy, predpoveď počasia, možné zmeny počasia, lavínovú mapu, trasu, miesta na bezpečný návrat, prevýšenie, veľkosť skupiny, kondícia účastníkov, materiál

6. Viem lokálne zhodnotiť podmienky a podľa nich sa rozhodnúť či pokračovať v túre alebo nie. Do úvahy beriem: zrážky, vietor, teplotu, oblačnosť, typ snehu, množstvo nového snehu

7. Poznám metódu STOP & GO a riadim sa ňou.

8. Družine som ukázal základné metódy zisťovania snehových podmienok: Kompresný test, Nórska sonda, plus ak chceš, tak aj Sklzný blok

9. Vyznám sa v typoch snehu, viem ich navzájom odlíšiť a poznám ktoré snehové vrstvy zvyšujú lavínové nebezpečenstvo.

10. Družine som ukázal a predviedol ako funguje lavínový vyhľadávač

11. Viem čo robiť po páde lavíny: sledovanie, telefonát, označenie bodov, lokalizácia, dohľadanie, vykopanie, prvá pomoc a správanie sa na lavíništi.

12. Prakticky som si vyskúšal a našiel zahrabaný lavínový vyhľadávač v snehu, kde som využil aj sondu a lopatku.

13. Viem poskytnúť lavínovú prvú pomoc: podchladenie, dusenie, šok, zranená chrbtica.

14. Na výlete som ukázal ako funguje kolmicová a špirálová dohľadávacia metóda.

15. S lavínovou sondou viem rozlíšiť kameň, drevo, zem, ľad, lyžiarku, telo a kosodrevinu

16. Viem postaviť núdzové sane za pomoci lavínovej lopatky, lyží a uzlovačky

17. Trénoval som si brzdenie pádu s cepínom

18. Absolvoval som aspoň 6 skialpových výletov, kde som lyžoval v neupravenom snehu