Zelený stupeň

1. Počas jednej sezóny som šiel aspoň 10-krát na hubačku.

2. Poznám aspoň 15 jedlých a 10 nejedlých/jedovatých u nás bežne rastúcich húb, viem tiež odlíšiť “dvojníkov”. (www.nahuby.sk/atlas_hub_dvojniky.php)

3. Družine vysvetlím rozdiel medzi nejedlými a jedovatými hubami.

4. Pre družinu vytvorím aktivitu na spoznanie rôznych druhov húb (napr. pexeso).

5. Vlastním atlas húb a využívam ho pri zbere húb na ich správne určenie.

6. Vlastnoručne nazbierané huby som správne vysušil a zakonzervoval na dlhšie skladovanie.

7. Viem podať prvú pomoc pri otrave hubami a poznám a dodržiavam zásady úpravy a konzumácie húb.

8. Absolvujem hubačku v rôznych biotopoch (ihličnaté/listnaté lesy, lúky atď).

Červený stupeň

1. Vytvorím hubový herbár s aspoň 10 položkami. Návod ako na to si nájdem na internete. (Návod: www.nahuby.sk/clanok.php?clanok_id=31)

2. Navarím jedlo pre aspoň 2 osoby z vlastnoručne nazberaných húb (pred úpravou dám skontrolovať skúsenému hubárovi).

3. Vezmem na hubačku nádejného hubára začiatočníka a vysvetlím mu zásady správneho hľadania a zberu.

4. Vytvorím plagát s podrobným morfologickým opisom huby, najlepšie vlastnoručne nakreslím.

5. Viem, čo je mykoríza, prečo je prospešná.

6. Nájdem aspoň 5 zvláštnych húb, odfotím ich a pokúsim sa ich určiť.

7. Podľa okolitých stromov a prostredia viem určiť, aké druhy húb by som mohol nájsť.

8. Viem vysvetliť vzťah húb a lišajníkov, ich životný cyklus.