znalec-nabozenstiev

Zelený stupeň

  1. Opýtam sa rodičov, príp. mojich známych (aspoň 4  osôb), čo rozumejú pod pojmom náboženstvo; Vyhľadám niekoľko definícií náboženstva z pohľadu jednotlivých cirkví, či náboženských obcí.
  2. Nájdem príklady a poznám rozdiel medzi: monoteistickým a polyteistickým náboženstvom; medzi prírodným a zjaveným náboženstvom; medzi náboženstvom a sektou.
  3. Zistím si informácie o aspoň 5 svetových náboženstvách: o ich vzniku, posvätných knihách, sviatkoch, pútnických miestach. Porovnám spôsob slávenia sviatkov v jednotlivých náboženstvách, zistím, aké jedlo pri nich jedia, príp. kedy sa postia.
  4. Zistím, aké náboženstvá sú na Slovensku a aké majú zastúpenie. Spravím pre družinu krátky prehľadový plagát.

Spoznávanie vlastného náboženstva

  (príp. ak nemám vlastné náboženstvo, tak vybraného náboženstva, ktoré budem hlbšie skúmať.)

 

 1. Aspoň mesiac sa aktívne (t.j. aspoň 3-4x do týždňa pomáham pri slávení napr. čítaním a pod. (záleží od možností a dohody s miestnym predstaveným)) zúčastňujem liturgie svojho náboženstva; Alebo ak nemám vlastné náboženstvo, navštevujem pravidelne liturgiu vybraného náboženstva, snažím sa jej porozumieť prostredníctvom rozhovorov s príslušníkmi daného náboženstva.
 2. Aktívne sa počas mesiaca stretávam v nejakom spoločenstve svojho konkrétneho náboženstva.
 3. Počas jedného mesiaca čítam každý deň aspoň 10 min. z posvätných kníh vlastného (resp. zvoleného) náboženstva.
 4. Navštívim najdôležitejšie (pútnické, liturgické...) miesta svojho (resp. vybraného) náboženstva.

Červený stupeň

Všeobecné informácie

 1. Poznám pojmy medzináboženský dialóg a ekuména. Viem ich vysvetliť a našiel som vo svete aspoň 10 príkladov netolerantnosti a fanatizmu.
 2. Prichystám pre družinu prezentáciu a krátke aktivity o svojom (resp. zvolenom náboženstve) - pripravím si obrázky posvätných miest, môžem doniesť ochutnávku špecifických jedál, pustiť pieseň z ich liturgie, či iného slávenia...a pod. Môžem urobiť porovnanie s iným náboženstvom.

Spoznávanie vlastného náboženstva  (príp. náboženstva, ktoré som začal spoznávať v zelenom stupni)

 1. Aspoň pol roka sa aktívne1 zúčastňujem liturgie svojho (resp. zvoleného) náboženstva. Alebo ak nemám vlastné náboženstvo, navštevujem pravidelne liturgiu vybraného náboženstva, snažím sa jej porozumieť prostredníctvom rozhovorov s príslušníkmi daného náboženstva.
 2. Aktívne sa počas pol roka stretávam v nejakom spoločenstve svojho (resp. zvoleného) náboženstva.
 3. Viem argumentovať, prečo verím (alebo naopak neverím), a najmä prečo som si vybral práve to svoje náboženstvo. Zorganizoval som stretnutie s vybraným duchovným vodcom a rozprával som sa s ním o prežívaní viery a jej uvedenia do života.
 4. Aktívne sledujem po dobu 3 mesiacov aktuálne dianie v svojom (resp. vybranom) náboženstve a dianie na poli dialógu svojho náboženstva s inými náboženstvami (príp. ľuďmi bez vyznania). Na záver spravím krátky sumár dôležitých udalostí a zistení.
 5. Do zborového časopisu alebo na web stránku pripravím rozhovor s vysokým predstaviteľom svojho (resp. zvoleného) náboženstva na náboženskú tému.