jazdec

na plnenie úloh dohliada dospelá osoba aktívna v jazdeckom športe (tréner, skúsený jazdec,...)

 

Zelený stupeň

 1. Ovládam zásady správania sa pri koňoch, v stajni, na jazdiarni a vysvetlím ich začínajúcemu jazdcovi /kamarátovi.
 2. Vždy po príchode do stajne skontrolujem koňovi box a ak treba, vyčistím mu ho. Minimálne 3-krát som sám vyčistil celý box.
 3. Viem, z čoho sa skladá výstroj jazdca a koňa a ako sa o ne správne starať.
 4. Predvediem aspoň 4 základné voltížne cviky (náskok, základný sed, váha, malý mlyn, stoj, strih, zoskok zánožkou).
 5. Pripravím samostatne minimálne 3-krát koňa na jazdu a postarám sa oňho po jazde (čistenie, sedlanie, uzdenie,...)
 6. Ovládam základy jazdenia (samostatne zvládnuť krok, klus) a predviedol som ich pred rodičmi alebo priateľmi. Mám svoje jazdecké zručnosti aj zachytené na fotografii.
 7. Ako divák sa zúčastním ľubovoľných konských pretekov.
 8. Viem, kde je v stajni lekárnička a čo sa v nej nachádza, poznám číslo záchrannej služby, trénera, majiteľa koňa. Viem ošetriť drobné poranenia (odreniny) ľuďom aj koňom.
 9. Odprezentujem družine jazdecké disciplíny uznávané medzinárodnou jazdeckou federáciou zaujímavou formou (hra, plagát, fotoprezentácia,...).

Čerevný stupeň

Spĺňam podmienky zeleného  stupňa odborky

 1. Viem čo je lonžovanie, sám ho ovládam a aspoň 5-krát som si ho skúsil.
 2. Poznám zásady kŕmenia koní počas rôznych ročných období, aspoň 3x sa kŕmenia aktívne zúčastním
 3. Počas 6 mesiacov absolvujem pravidelné tréningy (2x do týždňa) pod vedením skúseného jazdca / trénera
 4. Pred trénerom predvediem jazdeckú úlohu SZVJ.
 5. Počas 6 mesiacov sa zlepším v ľubovoľnej jazdeckej disciplíne  podľa dohody s trénerom (predvediem s koňom nový drezúrny cvik, zvládnem vyššie prekážky,...)
 6. Zúčastním sa aspoň 3 ľubovoľných konských pretekov počas jednej sezóny ako divák alebo podkoniar. Z toho na jedny preteky vezmem aj moju družinu a všetko dôležité im vysvetlím.
 7. Počas 3 mesiacov absolvujem minimálne 3 vychádzky do terénu
 8. Viem zafixovať zlomeninu ruky, kľúčnej kosti, nohy a ošetriť komplikovanejšie úrazy, ktoré sa môžu stať pri práci s koňmi (pomliaždenina, uhryznutie,...)
 9. Poznám príznaky koliky u koní, zvýšenú teplotu, hnilobu kopýt, poranenie šľachy / kĺbu a ak mám možnosť, prizerám sa veterinárnemu vyšetreniu
 10. Zaujímavou formou vysvetlím družine, ako kone fungujú v ich prirodzenom prostredí (stáde) a čo to znamená pre človeka (prirodzená komunikácia)