hospodar

Červený stupeň

  1. Zorganizoval som veľké upratovanie klubovne a oddielového inventára. Zabezpečil som dobré uskladnenie a evidenciu oddielového majetku. 
  2. Zobral som si na starosť účtovníctvo letného tábora alebo inej väčšej akcie. 
  3. Zobral som si na starosť plánovanie väčšej akcie: rozpočet, nákup materiálu a stravy, doprava, cestovné zľavy, zabezpečenie ubytovania... 
  4. Pomohol som založiť dobrú oddielovú knižnicu. Vypracoval som a zaviedol výpožičný systém. 
  5. Navrhol som a pomohol uskutočniť oddielový alebo družinový plán na zarobenie vlastných peňazí (vybavenie brigády, zberu ...) a takisto aj plán, ako tieto peniaze efektívne použiť. 
  6. Pomohol som zorganizovať charitatívnu akciu. 

Pozn.: Táto odborka má len červený stupeň a je pre skautov a skautky starších ako 15 rokov.