tajomnik

Červený stupeň

  1. Počas 6 mesiacov som vybavoval administratívu oddielu alebo zboru: záverečné správy o akciách, prezenčné listiny, koncoročné hlásenia o činnosti oddielu, listy rodičom, prihlášky členov na akcie, informačné letáky, zápisnice z oddielovej rady atď. 
  2. Vytvoril som prehľadný oddielový archív písomností a dokumentov za uplynulý rok. Počas 6 mesiacov som a oňho staral. 
  3. Zobral som si na starosť a v spolupráci s vodcom úspešne vybavil oddielovú registráciu. 
  4. Dve väčšie oddielové akcie som zabezpečil po administratívnej stránke: vyhľadanie vhodného spojenia, vybavenie skupinovej zľavy, informácie účastníkom, listy rodičom atď. 
  5. Vytvoril som návrh hlavičkového papiera nášho oddielu alebo družiny. 
  6. Vytvoril som a 6 mesiacov viedol zoznam všetkých členov oddielu (adresy, telefónne čísla) spolu s prehľadom o dosiahnutých stupňoch skautského chodníka, získaných odborkách. 

Pozn.: Táto odborka má iba červený stupeň a je pre skautov a skautky starších ako 15 rokov.