historik

Zelený stupeň

 1. Prečítal som aspoň tri knihy s historickou tematikou (historický román, povesti, báje, históriu zámku, rodu...).  
 2. Pre moju družinu alebo oddiel som pripravil hru, súťaž alebo kvíz so zameraním na históriu sveta, Slovenska, našej obce. 
 3. Pre moju družinu alebo oddiel som pripravil hru, súťaž alebo kvíz so zameraním na históriu sveta, Slovenska, našej obce. 
 4. Urobil som malú kroniku (zošit) s fotografiami, historickými článkami a mapami o histórii Slovenska. Krátko a zaujímavo som charakterizoval jednotlivé historické obdobia a osobnosti, ktoré ho ovplyvnili. 
 5. Preskúmal som históriu našej obce a okolia, nakreslil som si erby, ktoré s ňou súvisia. 
 6. Do kroniky či môjho historického zápisníka som urobil zápis o živote a práci Roberta Baden-Powella. Doplnil som ho fotografiami a výstrižkami. 

Červený stupeň

 1. Vediem si vlastný historický archív so zaujímavými výstrižkami, kópiami a výpiskami, fotografiami, kresbami, reprodukciami z časopisov, fotokópiami zaujímavostí, mapami, či inými cennými historickými doplnkami. 
 2. Napísal som esej o jednom typickom dni človeka žijúceho v mojom obľúbenom historickom období. Naštudoval som si čo najviac informácií, aby bola esej čo najvernejšia. 
 3. Urobil som nástenku s 10 slávnymi osobnosťami našej, svetovej a regionálnej histórie. Napísal som o nich, čo ich preslávilo a snažil som sa spomenúť čo najviac zaujímavostí. 
 4. Vybral som si dve osobnosti svetových dejín, ktoré žili približne v rovnakom období a porovnal odlišnosť ich životov v rovnakom čase. 
 5. Prečítal som si aspoň jednu knihu o fašizme alebo komunizme, aj na našom území. 
 6. Zistil som (od starších ľudí, z kníh, z internetu...), aké povesti, piesne, tance, zvyky (vynášanie Moreny, stavanie májov, Vianoce, Traja králi, Veľká Noc, svadby) prevládali v mojom regióne a aké jedlá sa varili. Niečo z toho som prezentoval pred družinou (tradičná hostina, dobové kostýmy, ukážka svadby, ľudový tanec, hra na fujaru, rozprávanie...). 
 7. Zobral som si na starosti zaznamenávanie oddielovej histórie, archivovanie zaujímavých dokumentov a predmetov zo života oddielu. Prehľad a zaujímavosti z histórie skautingu som priblížil ostatným v oddielovom časopise.