meteorolog

Zelený stupeň

 1. Do svojho meteorologického zápisníka som si napísal základné meteorologické veličiny a jednotky, v ktorých sa merajú. 
 2. Splnil som jeden bod z nasledovných:  
   a) navštívil som meteorologickú stanicu a oboznámil som sa s jej fungovaním; 
   b) prečítal som si knižku o meteorológii.
 3. Do zápisníka som si nakreslil základné tvary oblakov, ich základné rozdelenie, pomenovania a priemerné výšky, v ktorých sa nachádzajú. 
 4. Jeden mesiac som každý deň pozoroval vývoj počasia (teplota, oblačnosť, zrážky...) a svoje zistenia som zapisoval.
 5. Poznám Beaufortovu stupnicu sily vetra a na výpravách som podľa nej odhadoval rýchlosť vetra.
 6. Počas búrky som pozoroval jej vývoj a ťah. Naučil som kamarátov, ako určiť vzdialenosť búrky podľa hrmenia.
 7. Zistil som, ako a podľa akých prírodných javov možno predpovedať počasie.

Červený stupeň

Podmienkou je splnenie zeleného stupňa.

 1. Zhotovil som 5 fotografií alebo kresieb oblakov rôzneho druhu.
 2. Zaujímavým spôsobom som skautom objasnil, ako vzniká rosa, hmla, oblaky a dúha a prečo sa nad ránom pri jasnej oblohe ochladí viac, ako pri zamračenej.
 3. Viem, čo je tlaková výš a níž a aké počasie je charakteristické pre tieto útvary. 
 4. Na nástenke alebo v oddielovom časopise som prezentoval rekordné hodnoty meteorologických prvkov vo svete a na Slovensku.
 5. Pozoroval som prechod teplého a studeného frontu, popísal som typický priebeh počasia pri prechode jednotlivých frontov. Poznám znaky blížiaceho sa frontu a svoje znalosti som využil na výprave.
 6. Pri výstupe na horu som zmeral v rozdielnych výškach teplotu a vysvetlil som družine, čo som pri tom zistil. Viem, aké nebezpečné prejavy počasia možno u nás očakávať v jednotlivých ročných obdobiach v horskom prostredí.
 7. Viem, čo znamenajú jednotlivé symboly na poveternostnej mape. S ich využitím som urobil predpoveď počasia.
 8. Na tábore som zhotovil meteorologickú stanicu (barometer, zrážkomer, anemometer, teplomer...) a aspoň dva krát denne som po dobu dvoch týždňov meral rôzne meteorologické veličiny.