chovatel

Zelený stupeň

 1. Aspoň šesť mesiacov som choval domáce zviera. 
 2. Pred oddielom alebo družinou som predstavil moje zviera, vysvetlil, ako sa oňho treba starať a priblížil som im jeho prirodzené prostredie a areál výskytu. 
 3. Spísal som zoznam krokov, ako správne postupovať pri jednoduchom poranení alebo chorobe môjho zvieraťa (parazity, hnačka, zvracanie..). V prípade potreby som navštívil veterinára. 
 4. Pozoroval som svoje zviera a zostavil som mu jedálniček v súlade s odbornými radami. 
 5. Navštívil som chovateľskú burzu alebo výstavu. 
 6. Podarilo sa mi úspešne rozmnožiť nejaký menej náročný druh (dážďovka, gupka, myš, pakobylka, svrček...). 

Červený stupeň

 1. Začínajúcemu chovateľovi som praktickými radami pomohol s výberom zvieraťa a správnym spôsobom chovu daného druhu. 
 2. Podarilo sa mi úspešne odchovať od mláďaťa do dospelosti mierne náročnejší druh (ť). Zoznámil som sa aj s chovom iných druhov zvierat. Pravidelne som si viedol denník chovu. 
 3. Preštudoval som základnú dostupnú literatúru o chove môjho zvieraťa. Dobrú starostlivosť o zviera potvrdil aj veterinár. 
 4. Pripravil som si malú prednášku o význame a pozitívach menej obľúbených zvierat (pavúky, hady, hmyz, dážďovky). 
 5. Napísal som do skautského časopisu príspevok o mojej chovateľskej záľube. 
 6. Urobil som zoznam organizácií a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú pomocou týraným zvieratám (medzinárodných aj slovenských). Preštudoval som niektoré ich materiály, viem, ako zasiahnuť v prípade potreby.