zberatel

Zelený stupeň

  1. Vytvoril som rozsiahlu zbierku vybraných predmetov, ktorú som systematicky a vkusne usporiadal. 
  2. Zhotovil som si katalóg predmetov vo svojej zbierke, pomocou ktorého viem zoradiť predmety podľa mena, pôvodu, hodnoty a pod. 
  3. So svojou zbierkou som sa zúčastnil výstavy alebo burzy. 
  4. Prečítal som knihy a časopisy, ktoré súvisia s mojím zberateľským odborom. 
  5. Predstavil som svoju zbierku pred družinou alebo oddielom.