citatel

Zelený stupeň

 1. Prečítal som aspoň 10 kníh beletrie, z toho aspoň 2 slovenské.
 2. Prečítal som knihy z týchto žánrov: literatúra faktu, cestopis, hobby.
 3. Spoznal som najobľúbenejšie knihy aspoň 3 svojich kamarátov.
 4. Píšem si čitateľský zápisník, kde si zapisujem, aké knihy som čítal (pár slov o obsahu knihy, o autorovi, môj názor) a ktoré si ešte len plánujem prečítať.
 5. Na 5 družinovkách som stručne predstavil jednu knihu a jej autora (knihy som sám čítal). Snažil som sa, aby bol výber kníh čo najrozmanitejší.
 6. Som zapísaný vo verejnej knižnici. Družine či kamarátovi som vysvetlil, ako funguje knižničný systém a ako nájsť knihu, ktorú hľadám.

Červený stupeň

 1. Počas šiestich mesiacov som prečítal aspoň 10 kníh.
 2. Pripravil som pre moju družinu či oddiel literárny večer, kde som im predstavil tvorbu svojho obľúbeného autora, zaujímavého literárneho obdobia či smeru.
 3. Mám vlastnú knihovničku, ak ma niekto požiada, viem mu niektorú z mojich kníh odporučiť a predstaviť.
 4. Do nášho oddielového časopisu som napísal článok o dielach súčasnej zahraničnej i slovenskej literatúry, ktoré ma zaujali.
 5. Na tábore som ostatným niekoľkokrát čítal vybrané poviedky alebo príbeh na pokračovanie. 
 6. Pre družinu či oddiel som vymyslel a zrealizoval hru alebo kvíz na spoznávanie spisovateľov a rôznych literárnych období a smerov.
 7. Prečítal som aspoň jednu zbierku básní.