pocitac

Zelený stupeň

 1. Družine som predviedol stavbu počítača (grafická karta, zvuková karta, harddisk, zdroj, procesor, CD-ROM). Zoznámil som ich so základnými typmi programov (na spracovanie textu, čísiel, obrázkov a zvuku) a vysvetlil som, čo vlastne program je. 
 2. Družine som predviedol prácu s internetom (napríklad v internetovej kaviarni). Prezreli sme si stránku SLSK a iné zaujímavé stránky. 
 3. Do oddielového časopisu som napísal článok o histórii počítačov. Sám som ho graficky upravil aspoň v textovom editore (Microsoft Word, OpenOffice Writer, WordPad). 
 4. Po dohode s oddielovým vodcom som vypracoval v tabuľkovom programe (Microsoft Excel, OpenOffice Calc...) zoznam členov nášho oddielu alebo zoznam kníh oddielovej či zborovej knižnice. Prehľadne zobrazoval celú databázu. Družine som ukázal, ako sa údaje zoraďujú, triedia a inak spracovávajú. 
 5. V ľubovoľnom programe (FrontPage, Dreamweaver, Notepad...) som vytvoril jednoduchú družinovú či oddielovú webstránku (napr. s pomocou kronikára) a staral som sa o ňu. 
 6. Vytvoril som oddielový mailing list. Viem pracovať s viacerými programami, ktoré spracovávajú e-maily. 

Červený stupeň

 1. Viem používať skener a iné vstupné zariadenia na prácu s grafikou (tablet...). Predvediem družine program na spracovanie grafiky. Vytvorím družinové/oddielové logo na internetovú stránku, pôdorys ideálnej klubovne alebo plán táboriska. 
 2. Oboznámim sa s princípmi niektorého programovacieho jazyka (Pascal, Delphi...) a naprogramujem aspoň dva z nasledujúcich programov:  
  a) Kalkulačka - ktorá vykonáva hlavné matematické operácie.  
  b) Malá násobilka - program vyskúša užívateľa malú násobilku.  
  c) Párne čísla - program dokáže vybrať párne čísla zo zadanej množiny čísiel.  
  d) Písmeno A - program dokáže spočítať a vyselektorvať písmeno A v dlhšom texte.  
 3. Viem pripojiť PC k internetu rôznymi spôsobmi (LAN, modem...). 
 4. Viem si poradiť v nasledovných situáciách:  
  a) Zavíril sa mi počítač. (Viem správne použiť antivírový program.)  
  b) Vymazal som súbor, ktorý potrebuje k svojej funkcii nejaký program. (Dokážem preinštalovať program.)  
  c) Omylom som vymazal dokument, ktorý znovu potrebujem. (Ovládam program, ktorý dokáže navrátiť stratené dáta a robím si pravidelné zálohy potrebných dokumentov.)  
  d) Nejde mi prehrať súbor s videom. (Viem, kde mám hľadať potrebný softvér, aby som mohol súbor prehrať.)  
  e) Počítač je plný nepotrebného softvéru (adware, spyware). Viem rozlíšiť potrebné programy od tých, ktoré zbytočne zaťažujú počítač. Poznám spôsob, ako sa nepotrebného softvéru zbaviť.