spisovatel

Zelený stupeň

 1. Na polročnom i koncoročnom vysvedčení som mal zo slovenského jazyka prinajhoršom dvojku. 
 2. Vyhliadol som si kníhkupectvo, v ktorom som zistil aspoň tri mesiace po sebe desať najpredávanejších kníh. 
 3. Prečítal som si aspoň 5 diel klasikov. 
 4. Vymyslel som aspoň 2 vlastné texty na melódie súčasných piesní z rádia a svoje verzie som predviedol ostatným. 
 5. Napísal som aspoň 5 poviedok (na písacom stroji alebo na počítači), z toho minimálne jedna bola uverejnená v (oddielovom, zborovom...) časopise. Svoje literárne diela píšem. 
 6. So svojimi dielami som sa zúčastnil aspoň na jednej literárnej súťaži. 

Červený stupeň

 1. Spravil som korektúry aspoň 2 čísiel oddielového časopisu alebo iných dlhších textov. Využil som pri tom Pravidlá slovenského pravopisu. 
 2. Na písacom stroji alebo počítači píšem viac ako dvomi prstami. 
 3. So svojimi literárnymi počinmi som sa zúčastnil aspoň dvoch súťaží, z toho jednej mimo skautingu. 
 4. Otextoval som aspoň tri piesne alebo som napísal tri básne. 
 5. Skontaktoval som sa so spisovateľom alebo niekým, kto sa zaujíma o literatúru a písanie. Poradil som sa s ním o svojich prácach a štýle. Skúsil som zistiť aj jeho názory na svet, ľudí, literatúru... 
 6. Napísal som dlhšiu novelu alebo som písal príbeh na pokračovanie do (zborového, celoslovenského skautského) časopisu. 
 7. Pokúsil som sa v texte zaujímavo priblížiť život zaujímavej komunity (športovci, dobrovoľníci, vykonávatelia netradičných koníčkov, povolaní...), preto som s nimi strávil dlhší čas. 
 8. Nadviazal som dlhodobú spoluprácu s celoslovenským (skautským) časopisom. 
 9. Zorganizoval som literárny večierok, na ktorom som účastníkov zoznámil so životom a knihami obľúbeného autora.