spevak

Zelený stupeň

 1. Vytvoril som si osobný spevník s aspoň 50-timi piesňami. 
 2. Spievam pri táborákoch, oddielových večeroch a iných príležitostiach - s gitarou aj bez nej, sólo aj v skupine. 
 3. Naučil som družinu zaspievať päť nových piesní, z toho dve ľudové. 
 4. Pripravil som si spevácke číslo k táboráku. 
 5. Zúčastnil som sa aspoň jedného koncertu zborového spevu a taktiež sólového spevu. 
 6. Naučil som nováčika zaspievať skautskú hymnu.

Červený stupeň

 1. Teoretický bod za pomoci niekoho (štýly - barytón, alt...). 
 2. Vyrobil som oddielový alebo táborový spevník, príp. kazetu. 
 3. S ďalšími spevákmi či hudobníkmi sme pripravili pre oddiel alebo iné obecenstvo malý koncert. 
 4. Družinu či oddiel som naučil tri piesne s viacerými hlasmi. Rozdelil som ich do skupín podľa ich hlasových dispozícií a každú z nich naučil hlas, ktorý bude spievať. 
 5. Pripravil som si táborový večer so speváckymi číslami a nacvičil som ich s dobrovoľníkmi. 
 6. Zorganizoval som jednu "spevácku dielňu", kde som záujemcov učil spievať rôzne druhy piesní. 
 7. Zorganizoval som pre oddiel alebo zbor stretnutie s hudobnou skupinou alebo spevákom. 
 8. Počas 3 mesiacov som mapoval spevácko-hudobné aktivity v našom meste a okolí a informoval som o týchto aktivitách v našom oddiele.