hudobnik

Zelený stupeň

 1. Aktívne hrám na jednom hudobnom nástroji. 
 2. Zúčastnil som sa aspoň štyroch koncertov rôznych hudobných žánrov (klasická hudba, džez, country, folk, rock, folklór...).
 3. Pred oddielom som zahral 3 skladby, z toho aspoň jednu spamäti.
 4. Spolu s inými "hudobníkmi" sme pripravili spoločný výstup (duet, trio...) pre oddiel.
 5. Vymyslel som vlastnú skladbu alebo pieseň. 
 6. Poznám históriu nástroja, na ktorom hrám a žánra, ktorému sa venujem.

Červený stupeň

 1. Spolu s ostatnými "hudobníkmi" sme nacvičili koncert pre oddiel.
 2. Zobral som si na starosť večerný táborový program po hudobnej stránke (vlastné hudobné číslo, hudobný doprovod ostatných čísel...).
 3. Pre oddiel som usporiadal hudobný večierok. Zahral alebo zaspieval som tu skladby rôznych žánrov a hudobných období.
 4. Naučil som iného člena oddielu zahrať jednoduchú skladbu na mojom hudobnom nástroji.
 5. Napísal som článok o jednom slovenskom a jednom zahraničnom skladateľovi.