images/akcie/231004-124309_cathedral-7481427_1280.jpg

Víkendovka v Brne, ktorá sa bude týkať ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom odlišní ako väčšina z nás. Konkrétne sa teda pozrieme na život ľudí s postihnutím (zrakovým, sluchovým, pohybovým), pričom ľuďom so sluchovým postihnutím sa budeme venovať aj skrz ich reč a taktiež sa zoznámime so životom Rómov na Slovensku a v Česku. Okrem toho si zahráme spoločenské hry a ak bude dobré počasie, bude pripravená aj mestská hra. 

Prečo táto téma? Aj keď stále ide o menšiny, s človekom, ktorý je od nás nejakým spôsobom (najmä vyššie vymenovaným) odlišný, sme sa už s najväčšou pravdepodobnosťou stretli a ešte sa počas našich životov stretneme. Je preto dôležité, aby sme ich pochopili, porozumeli problémom, s ktorými sa môžu v ich každodenných životoch stretať a vedeli, ako týmto ľuďom pomôcť a rešpektujúco s nimi komunikovať. No a keďže veľa z nás aj vedie mladších, je, podľa mňa, skvelé, ak by sme aj ich vedeli vzdelať v tejto téme a postupne robiť z tohto sveta krajšie miesto.

«PRIHLASOVANIE»

Začiatok akcie: 27.10.2023 15:45

Kto je za akciu zodpovedný: Lenka S

Akcia je určená pre: Orli