registracia1 Posledná možnosť registrácie do nášho zboru. Pre registráciu do Slovenského skautingu (SLSK) a nášho 91. zboru Bratislava:

1. Vyplň formulár (REGISTRÁCIA 2023) do konca marca

2. Vzhľadom na zvýšenie registračného poplatku do SLSK a narastajúce ceny sme museli zvýšiť členský poplatok aj my. Členský poplatok je 30€, za druhého člena rodiny je poplatok 25€ a za každého ďalšieho člena rodiny, ktorý má menej ako 18 rokov je poplatok 5€ (inak 20€). Pre sympatizantov zboru (neaktívny členovia) je poplatok 20€

3. Poplatok za registráciu spolu s poplatkom za novú skautské košeľu zaplaťte na účet nášho skautského zboru SK4111000000002623252828 do konca marca.
 - Variabilný symbol je 
rok narodenia člena (V prípade súrodencov zadajte variabilný symbol najmladšieho)
 - V informáciách pre príjemcu zadajte 
clenske 2023 + priezvisko člena bez diakritiky. (V prípade súrodencov zadajte v informáciách pre príjemcu jedno priezvisko a mená členov bez diakritiky)