images/2_2023_1.jpg

Milí rodičia, členovia zboru a priatelia!

Aj tento rok by sme Vás chceli poprosiť o podporu nášho zboru prostredníctvom venovania 2% z Vašich daní, ktoré by nám pomohli v našej činnosti aj tento rok. Financie sa použili na bežný chod zboru - nájom klubovne, technické zabezpečenie tábora, pomôcky na družinové/oddielové/zborové stretnutia. Zároveň môžeme posielať našich prieskumníkov na rôzne skautské kurzy, vďaka ktorým zabezpečujeme kvalitnejší a pestrejší program. 
Našu činnosť si môžete pozrieť na stránke www.prieskumnici.sk alebo Facebooku-u. 
 

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Postup
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Tlačivo:
 
Naše údaje/údaje o prijímateľovi:
IČO: 31801391 
Obchodné meno (názov) : Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava
Ak ste v minulom roku odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti tak môžete darovať 3%. V prípade, že ste tento čas venovali našej organizácií, ozvite sa na mail: veronika91.zbor@gmail.com, potvrdenie Vám radi vystavíme :)
 
Za Vašu podporu vám ďakujeme!