images/IMG_4435.jpeg

Nový rok zahajime oddielovym bowlingom. Pripravené budú tiež výherné ceny. Treba si priniesť zelené tričko a šatku. Prosíme aby ste si priniesli tiež 1,50€ na zapožičanie topánok.

Na akciu nebude prebiehať prihlasovanie, oznámte prosím svojim radcom či prídete alebo nie

Začiatok akcie: 29.1. 15:40 pred PBC

Predpokladaný koniec: 17:30

Kto je za akciu zodpovedný: Le

Akcia je určená pre: Oddiel Pútnici