registracia1 S novým rokom prichádza aj každoročná registrácia. Pre registráciu do Slovenského skautingu (SLSK) a nášho 91. zboru Bratislava:

1. Vyplň formulár (REGISTRÁCIA 2023) do 25.01.2023. Pokiaľ potrebuješ novú skautskú košeľu alebo iný skautský materiál, tak to napíš vo formulári. Tí, ktorí už nechcú byť registrovaní, tak vyplňte tiež tento formulár a zaškrtnite že nechcete byť registrovaný.
Neodkladaj registráciu na neskôr, vyplň ju čo najskôr 

2. Vzhľadom na zvýšenie registračného poplatku do SLSK a narastajúce ceny sme museli zvýšiť členský poplatok aj my. Členský poplatok je 30€, za druhého člena rodiny je poplatok 25€ a za každého ďalšieho člena rodiny, ktorý má menej ako 18 rokov je poplatok 5€ (inak 20€) 

3. Poplatok za registráciu spolu s poplatkom za novú skautské košeľu zaplaťte na účet nášho skautského zboru SK4111000000002623252828 do 25.01.2023.
 - Variabilný symbol je 
rok narodenia člena (V prípade súrodencov zadajte variabilný symbol najmladšieho)
 - V informáciách pre príjemcu zadajte 
clenske 2023 + priezvisko člena bez diakritiky. (V prípade súrodencov zadajte v informáciách pre príjemcu jedno priezvisko a mená členov bez diakritiky)

Nový člen zároveň musí vyplniť a doniesť prihlášku svojmu radcovi na družinovke do 31.1.2023 «PRIHLÁŠKA»

Pod formulárom sa bude priebežne aktualizovať tabuľka prihlásených členov