tabor2022Tábor sa uskutoční od 1.8.2022 do 13.8.2022 v Kozárovciach.

«Záväzná prihláška» na tábor 2022

«Táborový infoleták»