images/den_narcisov.pngPo dlhej dobe sa môžeme zúčastníť dňa narcisov. Stretávame sa 28.4. o 8:00 pred klubovňou. Treba si zobrať skautskú šatku, rovnošatu (kto má), jedlo a pitie na celý deň. Predpokladaný koniec je o 15:00.

«PODROBNOSTI A PRIHLASOVANIE»

Kto je za akciu zodpovedný: Tomáš S.

Pre koho je akcia určená: Pre Celý Zbor