22-04-13-22-51-04_IMG_4708.jpgNa Veľký piatok 15.4.2022 sa zúčastníme slávnostného sprievodu s petržalčanmi po uliciach Petržalky na krížovej ceste, ktorá záčina o 19:00 hod. My tam budeme ako čestná stráž. Stretávame sa pred kostolom sv. Rodiny o 18:45 hod. Treba si zobrať skautskú šatku a rovnošatu. Prepokladaný koniec je o 20:30 hod..

«PODROBNOSTI A PRIHLASOVANIE»

Kto je za akciu zodpovedný: Veronika O.

Pre koho je akcia určená: Pre Celý Zbor