Aj tento rok Ťa chceme poprosiť o Tvoje 2 % z dane. Náš skautský zbor už dlhé roky systematicky pracuje s mládežou a deťmi z detského domova. Svojou činnosťou sa podieľa na formovaní osobnosti mladých chlapcov a dievčat, ktorým pomáhame napĺňať životné ciele. Aj vďaka Vám, ktorí ste nám venovali Vaše 2 percentá v roku 2020 sme sa mohli výrazne posunúť vpred. Sme presvedčení, že našou aktivitou dokážeme pritiahnuť k aktívnemu skautingu a teda aj k správnemu životnému štýlu mnoho ďalších chlapcov a dievčat, ktorí sa takto naučia aktívne a cielene využívať svoj voľný čas.


ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava 

Sídlo: Ambroseho 13, 851 02 Bratislava

IČO / SID: 31801391

AKTUÁLNE TLAČIVO: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane


Pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane, je posledný termín do 31.3.2022.

1. Do 15. 02. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)  2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

6 Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

V prípade, že ste tento čas venovali našej organizácií radi vám vystavíme potvrdenie.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Pre detailnejší postup zaklikni TU

Veľmi pekne Vám ďakujeme za váš čas a podporu.