registracia1 S novým rokom prichádza aj každoročná registrácia. Ak chceš byť naďalej členom Slovenského skautingu a nášho 91. zboru Bratislava - PRIESKUMNÍCI, treba:

1. registrovať sa na REGISTRÁCIA 2022 do 20.01.2022, netreba to odkladať na poslednú chvíľu. Registrujte sa ihneď. Tí, ktorí už nechcú byť registrovaní, tak vyplňte tiež tento formulár a zaškrtnite že nechcete byť registrovaný.

2. zaplatiť členský poplatok 20 € na účet nášho skautského zboru SK4111000000002623252828 do 25.01.2022. Variabilný symbol je rok narodenia člena a v informáciách pre príjemcu zadajte clenske 2022 + priezvisko člena bez diakritiky. V prípade súrodencov zadajte variabilný symbol najmladšieho a v informáciách pre príjemcu zadajte jedno priezvisko a mená členov bez diakritiky. Súrodenci a manželia platia za dvoch členov 30 € a v prípade troch členov 31 € (tretí člen musí mať do 18. rokov). Nový člen zároveň musí vyplniť a doniesť prihlášku svojmu radcovi na družinovke do 31.1.2022 «PRIHLÁŠKA»