martin1Prišiel čas sa ku koncu tohto roka s Vami rozlúčiť vo funkcii zborového vodcu. Prežil som s Vami dlhú púť trvajúcu 14 rokov ako zborový vodca PRIESKUMNÍKOV. Skoro polovica terajšieho zboru ešte ani nebola na svete. Boli to krásne ale aj namáhavé roky. Je mi ľúto že som veľa vecí nestihol a niektoré nedokončil. Nápadov na projekty je stále veľa, ale chuť ich realizovať už opadla. Preto treba dať priestor novým a mladším Prieskumníkom. Človek musí vedieť, kedy treba odísť. Ale vidím že sa náš zbor stále rozmáha a to ma teší. Chcel by som sa poďakovať, ktorí ste so mnou vydržali až doteraz. Poďakovanie patrí aj môjmu predchodcovi Koscovi, zborovej a oddielovej rade, mojím zástupcom Miscovi, Sidovi, oddielovým vodcom, oldskautom a v neposlednom rade aj rodičom našich skautov, ktorí sú úžasní. Možno sa ešte stretneme na niektorých akciách. Zatiaľ ďakujem a prajem môjmu nástupcovi Miscovi (ktorého predstavíme v novom roku) veľa energie do sprevádzania Prieskumníkov počas náročnej púte dnešných dní.
Martin Homola