tabor2021Tábor 2021 skončil a už prebiehajú prípravy na nasledujúci. Začiatkom septembra vyhodnotíme táborové bodovanie a zhodnotíme priebeh tábora.

Boli by sme radi keby ste zhodnotili tábor v ankete: «ANKETA»

Ak by mal nikto záujem o tlačenú verziu fotoalbumu, môže nezáväzne do 31.8.2021 vyjadriť svoj záujem (cena bude 5 €): «FOTOALBUM»

V prípade, že zamestnávateľ prepláca zamestnancovi príspevok na rekreáciu na základe preukázaného dokladu v našom prípade najčastejšie rodičovi dieťaťa resp. detí, ktoré sa zúčastňujú skautských akcií počas prázdnin, je to možné na základe tohto usmernenia:

Finančné riaditeľstvo - Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ

Rodičia, ktorí majú o využitie tohoto príspevku na uhradenie účastníckeho poplatku nášho tábora vyplnia formulár: «FAKTÚRA ZA TÁBOR»

Účastníci, ktorí odišli skôr z tábora, môžu požiadať o vrátenie časti poplatku za tábor: «ŽIADOSŤ TÁBOR»