tabor2020fotoDo fotoalbumu bolo pridaných vyše 600 fotiek z tábora 2020. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii tábora. Finančná podpora vo forme dotácie bola aj z rozpočtu hlavného mesta Bratislavy. «FOTOALBUM TÁBOR 2020»