stretnutieNa začiatku školského roka naplánujeme akcie a družinovky, zhodnotíme tábor, oceníme niektorých členov a spoločne stanovíme vízie 91. zboru. Stretnutie sa bude konať v nedeľu 6.9.2020 o 16:00. Stretávame sa pred kostolom sv. Rodiny. Stretnutie končí o 17:45. V prípade dažďa sa stretnutie prekladá. Sledujte prosím, či stretnutie bude.

Prvé stretnutia družín:

Nová družiná χ (chí): pondelok 21.9.2020 o 16:30 v klubovni  (pre nových členov)

Orli: piatok 4.9.2020 o 17:00 v klubovni

Γ (gama): utorok 8.9.2020 o 16:30 v klubovni

Čo si treba priniesť: skautskú šatku, rovnošatu, prípadne zborové tričko
Pre koho je akcia určená:: Pre celý zbor
Čo v prípade zlého počasia:: Akcia sa prekladá
Bodovanie:: 20b
Kto je za akciu zodpovedný: Martin H., Michal Č. (Misco), Václav Sz., Veronika O.

Na akciu sa netreba prihlásiť.