registracia1 Ak chceš byť naďalej členom nášho 91. zboru Bratislava - PRIESKUMNÍCI, treba zaplatiť členský poplatok 25 € na účet nášho skautského zboru SK4111000000002623252828 do 28.1.2020 alebo v hotovosti radcovi družiny kam člen patrí . Variabilný symbol je rok narodenia člena a v informáciách pre príjemcu zadajte clenske 2020 + priezvisko člena bez diakritiky. V prípade súrodencov zadajte variabilný symbol najmladšieho a v informáciách pre príjemcu zadajte jedno priezvisko a mená členov bez diakritiky. Súrodenci a manželia platia za dvoch členov 40 € a v prípade troch členov 45 €. Nový člen zároveň musí vyplniť a doniesť prihlášku svojmu radcovi na družinovke do 28.1.2020 «PRIHLÁŠKA»

Je nutné vyplniť registračný formulár, kde môžete potom skontrolovať aj zaregistrovanie a zaplatenie členského príspevku:  «REGISTRÁCIA»