gulas1Stretnutie všetkých členov skautského zboru Prieskumníci pri skautskom guláši sa uskutoční nedeľu 6.9.2015 o 17:00 pred vchodom do Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím na Mokrohájskej ulici v Bratislave «MAPA». Stretnutie končí o 19:00. Prineste si skautské šatky a skautskú košeľu (kto má).
Prosím prihláste sa na túto akciu čo najskôr na stránke:

http://www.prieskumnici.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=513

Na akcii rozdáme ocenenia, splnené výzvy a odborky. Spoločne naplánujeme stretnutia na ďalší školský rok. Akcia sa uskutoční aj v prípade nepriaznivého počasia.