krizova cesta3Na veľký piatok 19.4.2019 sa zúčastníme slávnostného sprievodu s petržalčanmi po uliciach Petržalky na krížovej ceste. Stretávame sa pred kostolom sv. Rodiny o 19:00. Treba si zobrať skautskú šatku a rovnošatu. Prepokladaný koniec je o 20:30. Je to fyzicky náročná akcia.

Pre koho je akcia určená: Zbor PRIESKUMNÍCI + duchovná divízia oddielu

Kto je za akciu zodpovený: Katarína B./Martin H.

Bodovanie: 10b

«PRIHLÁSENIE» na akciu